МИСИЯ ПАРТНЬОРСТВА ПРОЕКТИ
EnglishАрменски жени за здраве и здравословна околна среда, Армения

Български младежки червен кръст

Датски лесо ландшафтен изследователски институт, Дания

EkoTiras, Moldova

Глобално партньорство за вода

Екология на човека, Брюкселски свободен университет, Белгия

Институт за екологична модернизация

Международен секретариат по водите, Канада

IRC, Нидерландия

Journalists for human rights, North Macedonia

Мама – 86, Украйна

Кметство Бъдеще

Кметство Дълбоки

Кметство Хрищени

Кметство Християново

Кметство Калитиново

Кметство Калояновец

Кметство Кирилово

Кметство Ракитница

Кметство Сърнево

Кметство Старозагорски Минерални Бани

 

Кметство Сулица

Кметство Ягода

Ministry of Natural Resources and Ecology, Irkutsk Oblast

Община Мъглиж

Община Раднево

Община Стара Загора

Pakistan Youth Parliament for Water, Pakistan

Полиция Стара Загора

РИОСВ, Стара Загора

Самаряни

ГПЧЕ Ромен Ролан, Стара Загора

ОУ 3, Стара Загора

ОУ 9, Стара Загора

Европейска водна солидарност, Франция

Trakia University, Bulgaria

WASTE, Нидерландия

Съвет за сътрудничество по водоснабдяване и канализация

WISDOM, Moldova

Жените в Европа за общо бъдеще, Нидерландия

Жени в Европа за общо бъдеще

Младежки общински съвет, Стара Загора