МИСИЯ ПАРТНЬОРСТВА ПРОЕКТИ
English

Фондация “Земя завинаги” е нестопанска организация.

Регистрация: Септември 1998, Окръжен съд – Стара Загора, България

Нашата мисия: Да работим за устойчиво развитие на общностите чрез усъвършенстване управлението на околната среда, икономически напредък и социална справедливост.

Нашите средства: Въвличайки гражданите и младежите, ние разработваме и осъществяваме различни инициативи за подобряване средата на живот на общностите. Ние повишаваме информираността на гражданите и ги мобилизираме да настояват за устойчивирешения в областта на околната среда. Ние работим тясно с вземащите решения, за да гарантираме устойчиво управление.

Нашата сила:
Професионализъм Ентусиазъм Реалистичен подход.

Нашият Управителен съвет:

г-жа Диана Искрева - Идиго

г-жа Стефка Николаева
Учител Биология и химия

г-жа Мариана Стоилова
Магистър Политология; Магистър Европейска интеграция

г-н Ангел Иванов
Компютърни науки