english
бюлетин
галерия
мероприятия
новости
 
 

Фондация “Земя завинаги” е нестопанска организация.

Регистрация: Септември 1998, Окръжен съд – Стара Загора, България.

Нашата мисия: Да работим за устойчиво развитие на общностите чрез усъвършенстване управлението на околната среда, икономически напредък и социална справедливост.

Нашите средства: Въвличайки гражданите и младежите, ние разработваме и осъществяваме различни инициативи за подобряване средата на живот на общностите. Ние повишаваме информираността на гражданите и ги мобилизираме да настояват за устойчивирешения в областта на околната среда. Ние работим тясно с вземащите решения, за да гарантираме устойчиво управление.

Нашата сила:
Професионализъм Ентусиазъм Реалистичен подход.

Нашият Управителен съвет:

 
  избрано

Екосан форум - Умерен климат
-----------------------------------------
WASH централна и източна Европа, западна и централна Азия
-----------------------------------------
Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария

г-жа Диана Искрева
Магистър Геоекология; Магистър Агроекология; Магистър Управление на околната среда, контрол и здраве; Магистър Европейска интеграция

г-жа Стефка Николаева
Учител Биология и химия


  г-жа Мариана Стоилова
Магистър Политология; Магистър Европейска интеграция


г-н Ангел Иванов
Компютърни науки
нагоре
© 2006 Земя Завинаги www.earthforever.org