english
бюлетин
галерия
мероприятия
новости
 
 
14 Екосан в България - Семинар (12-14.04.2007, София)
Diana Iskreva | Elizabeth von Munch | Emma Anakhasyan | Erkki Santala | Финландски нормативни разпоредби | Juliya Berezhna | Margriet Samwel | Martina Hammer | Peter van Luttervelt | Thor-Axel Stenstrom | дневен ред | форма за участие
...пълна информация

13 Това не е лукс, то е човешко право (2005-2006)
Power Point Presentation | миене на ръце | облекчаване нитрати | експедиция 1 | експедиция 2
...пълна информация

12 Разработване на модел за устойчиво управление на водите и канализацията в селските райони на България (2005-2007)
ppp | ppp2 | безопастност | защо да компостираме? | здравни рискове 1 | здравни рискове 2
...пълна информация

11 WASH – Водоснабдяване, добри санитарни условия и хигиена за всички (2002-продължава)
pdf | doc | powerpoint
...пълна информация

10 Ресурсен център за вода, канализация и хигиена
(2003 – продължава)
ppp | ppp2 | ppp3
...пълна информация
09 Паркове в съседство, крайградски парк Аязмото, Стара Загора (2001-2004)
pdf | свали карта | уебсайт
...пълна информация

08 Европейски младежки воден парламент, Младежта от страните в преход за вода и демокрация, Стара Загора, септември 2003
pdf | doc | уебсайт
...пълна информация

07 Младежки водни парламенти (1999-продължава)
pdf | pdf2 | doc | doc2
...пълна информация
06 Знай своя език и култура
doc | doc2
...пълна информация

05 Зелени сърца, Стара Загора – ти си моят град (2001)
doc | doc2
...пълна информация
02 Младежки общински воден съвет (2000-2001)
doc
...пълна информация

 
  избрано

Екосан форум - Умерен климат
-----------------------------------------
WASH централна и източна Европа, западна и централна Азия
-----------------------------------------
Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария

нагоре
© 2006 Земя Завинаги www.earthforever.org