english
бюлетин
галерия
мероприятия
новости
 
 

03 Изграждане на информационен център по околна среда (2000 – прод.)

 
  допълнителна информация
липсва за момента

Фондация “Земя завинаги” започна изграждането на информационен център по околна среда в Стара Загора, достъпен за граждани и младежи. Центърът разполага с богата библиотека във всички области на опазване и управление на околната среда. По-голямата част от информацията е на английски език, но във фонда има също печатни материали, видеоматериали, софтуеърни продукти и периодика на български, както и на други европейски езици.


02 Младежки общински воден съвет (2000-2001)

  допълнителна информация
doc

За изпълнение Декларацията от Еспалион младежите-парламентаристи станаха ядрото на Младежки общински воден съвет в Стара Загора. Младежите бяха обучавани по проблемите на управление на водите. Те установиха контакт и обсъждаха тези проблеми с оторизираните да вземат решение от Общинска администрация и Общински съвет, ХЕИ, ВиК, РИОСВ и др. Съветът създаде и разпространи редица печатни и видео материали за информиране на гражданите по проблемите на водите.

Младежите разработиха и внесоха пред Общинския съвет Младежка общинска стратегия за управление на водите.

по време на Глобалния форум за водата в Хага, март 2000. ...пълна информация

01 Кампания срещу изграждането на склад за особено токсични отпадъци (1998)

  допълнителна информация
липсва за момента

В усилията си да реши проблема с особено токсичните отпадъци произведени на територията на община Стара Загора, Общинската администрация предложи изграждане на съоръжение за временно складиране на тези отпадъци. Местоположение беше определено като бяха нарушени редица мерки за безопасност и законодателни актове. Фондация “Земя завинаги” посочи недостатъците и неточностите в данните на Доклада по ОВОС пред МОСВ; въвлече медиите за подкрепа усилията на гражданите за намиране на по-подходящо място за изграждане на съоръжението; изтъкна липсата на компетентност и незаинтересоваността на оторизираните по случая общински служители; подкрепи гражданите да защитят своята позиция пред вземащите решение власти.

< нови 1 2 3 4 5
© 2006 Земя Завинаги www.earthforever.org
 
< нови 1 2 3 4 5