english
бюлетин
галерия
мероприятия
новости
 
 

06 Знай своя език и култура (2001)

 
  допълнителна информация
doc | doc2

Проектът даде възможност за придобиване на уникален опит за млади хора от ромски произход от цяла България да получат обучение и да се запознаят с езика и културата на техния етнос и по този начин да получат повече знания и да се гордеят със своята култура. Осъществените по време на проекта дейности повишиха самооценката на младите хора като внесоха яснота за стойността на ромската им етническа идентичност. Това стана чрез диалог подпомаган от професионалисти и членове на академичната общност от ромски произход.

Проектът помогна да се преодолее общото чувство на апатия и безнадеждност в целевата група като се окуражиха участниците да разпространяват познанието придобито при осъществяване на този проект. ...пълна информация


05 Зелени сърца, Стара Загора – ти си моят град (2001)

  допълнителна информация
doc | doc2

Инициативата имаше за цел да мобилизира местни ресурси за превръщането на Стара Загора в по-добро място за живеене. Дейностите стартираха със социологическо проучване, чрез което да се разкрие общественият приоритет, желанието и готовността на старозагорци да участват със средства, материали, труд, идеи и др. за подобряване околната среда в града. Администриращите проекта ще се опират в своята работа на Обществен комитет, в който участваха видни старозагорци: политици, бизнесмени, журналисти, артисти, учители, младежи и др.

Набраните средства бяха използвани за финансиране на 5 мини проекта за подобряване зелените площи на града на конкурсна основа, като гражданите вложиха доброволен труд, а Фондация “Земя завинаги” им предостави средства за закупуване на бои, материали, разсад и др. ...пълна информация

04 Демокрация и толерантност (2001)

  допълнителна информация
липсва

Същността на този проект се състоеше в петдневен семинар за теорията и практиката на толерантност и демокрация проведен с 20 младежи от различни места в България работещи или учещи в хуманитарната сфера. Този семинар беше свързан с проведения по-рано работен лагер за обучение на младежи-лидери, организиран от Международна гражданска служба, Германия, Бад Бирнбах 2000. Идеята беше да се приложат същите методи от същите лектори на българска почва с фокус върху толерантността и демокрацията. По време на обучението се работеше в сферата на междуличностните отношения в духа на обща толерантност и равноправие, включително справянето с между етнически проблеми. Още два семинара бяха организирани след това с участници по места.

Специфичната идея на проекта беше да се провокира позитивна промяна в междуличностните отношения на различни представители на българското общество. Междуличностните отношения бяха разглеждани като универсална база за демокрация и плурализъм. Промяната им в различни аспекти ще доведе до глобална промяна в българското общество.

< нови 1 2 3 4 5 стари >
© 2006 Земя Завинаги www.earthforever.org
 
< нови 1 2 3 4 5 стари >