english
бюлетин
галерия
мероприятия
новости
 
 

09 Паркове в съседство, крайградски парк Аязмото, Стара Загора (2001-2004)

 
  допълнителна информация
pdf | свали карта | уебсайт

Земя завинаги изпълни изследователски проект в партньорство с Датския институт за горски и ландшафтни изследвания и в тясно сътрудничество с катедра Екология на човека на Брюкселския университет (фламандски), Брюксел, Белгия. Старозагорският парк Аязмото стана един от седемте европейски парка, където се проведе изследването: Подобряване качеството на живота и околната среда на европейските градове чрез активно социално планиране и дизайн на градските паркове. В рамките на проекта се направи изследване на състоянието на парковите ресурси в момента, тяхното взаимоотношение с обществото, както и планиране, дизайн и управление на избрани области за изследване.

Проектът предложи на всички заинтересовани страни (с особено внимание към младите хора) платформа за участие при вземането на решения, дизайна и управлението на парк Аязмото. На основата на всички споделени мнения от интервюта с граждани и експерти, специални дискусионни срещи на експерти, младежка кръгла маса, видео интервюта, записване на спомени и впечатления от преживени мигове на граждани и гости на града, детски есета и рисунки, изложба за граждани и др. беше допълнено чисто научното изследване и инвентаризация на видовете и инфраструктурата на парка и беше разработена и отпечатана Визия за управление и поддръжка на парк Аязмото. ...пълна информация

08 Европейски младежки воден парламент, Младежта от страните в преход за вода и демокрация, Стара Загора, септември 2003

  допълнителна информация
pdf | doc | уебсайт

Европейският младежки воден парламент обедини усилията на млади хора, местни власти, училищни власти и неправителствени организации от Община Стара Загора, от една страна, както и усилията на редица партньори от развития свят и европейските страни в преход, от друга страна, за повишаване информираността на лидерите за изконната нужда от прилагане на демократични механизми при вземане на стратегически решения в сектор управление на водите и канализация. 14 младежки делегации (3 младежи, 1 възрастен) – 2 делегации от България и 12 делегации от страните в преход – Румъния, Македония, Босна и Херцеговина, Белгия, Гърция, Словакия, Молдова, Украйна, Армения, Киргизстан и Русия се срещнаха на Старозагорски минерални бани за Младежкия воден парламент и Воден празник от 1 до 7 септември 2003.

Непосредствен резултат от Парламента, беше формирането на представителна група от страните в преход за участие е Младежкия воден парламент в Швейцария, 2003 и стартирането на мрежата Youth WASH. ...пълна информация

07 Младежки водни парламенти (1999-продължава)

  допълнителна информация
pdf | pdf2 | doc | doc2

Младежи-доброволци на Земя завинаги са вземали активно участие в редица младежки водни парламенти. Серията от успешни участие, престижни номинации и награди беше поставена още на първия Европейски младежки воден парламент в Еспалион (1999); като премина през втория Парламент в Барч (2001), Унгария; петия Парламент в Швейцария (2003); шестият – в Делтата на Дунав (2005).

Екип от доброволци на Земя завинаги представи България и на Световния младежки воден парламент в Квебек, Канада (2002).

Ние инициирахме и организирахме четвъртия Европейски младежки воден парламент през 2003 в Стара Загора. ...пълна информация

< нови 1 2 3 4 5 стари >
© 2006 Земя Завинаги www.earthforever.org
 
< нови 1 2 3 4 5 стари >