english
бюлетин
галерия
мероприятия
новости
 
 

13 Това не е лукс, то е човешко право (2005-2006)

 
  допълнителна информация

Power Point Presentation
миене на ръце | облекчаване нитрати | експедиция 1 | експедиция 2

Проектът е адресиран към намиране решение на един горещ въпрос за българските училища: лошо поддържаните и нефункционални училищни тоалетни.

Той цели да информира учениците за тяхното човешко право на безопасна и здравословна училищна среда, вкл. правото на здравословна училищна тоалетна и възможност за измиване на ръцете, така както това е гарантирано от българското законодателство. Това става чрез учене-чрез-правене. Проектът обхваща ученици от три училища в Стара Загора. Децата се обучават да действат като отговорни граждани. Проектът работи с местните власти и им помага да вземат правилни решения за изпълнение на възложените им от законодателя отговорности за осигуряване добра и здравословна среда в училищата. ...пълна информация
12 Разработване на модел за устойчиво управление на водите и канализацията в селските райони на България (2005-2007)

  допълнителна информация

стикери 1 | стикери 2 | стикери 3
дехидриращи тоалетни 1
дехидриращи тоалетни 2
дехидриращи тоалетни 3
дехидриращи тоалетни 4
събиране на урината 1
събиране на урината 2
събиране на урината 3
ppp | ppp2 | безопастност | защо да компостираме? | здравни рискове 1 | здравни рискове 2

Земя завинаги работи за осъществяване на проекта в две села на Община Стара Загора – Старозагроски минерални бани и Сулица. Всички заинтересовани страни (членове на правителството, местната власт, експерти, млади хора, селяни, неправителствени организации и др.) участват в общ форум за дискутиране проблеми и намиране на практически решения за водоснабдяването, канализацията и твърдите битови отпадъци в селата.

Проектът цели да предостави форум за свободна обмяна на проблеми, мнения, опит и намиране на решения, които да бъдат тествани в пилотни проекти в двете села. Този проект цели да създаде модел за намиране на решение за проблеми търсещи бързо решения за селата: опазване качеството на питейните води, безопасна за здравето канализация и ефективно пречистване на отпадните води, намаляване обема и безопасно депониране на твърдите битови отпадъци от бита. ...пълна информация

11 WASH – Водоснабдяване, добри санитарни условия и хигиена за всички (2002-продължава)

  допълнителна информация
pdf | doc | powerpoint

Тъй като Земя завинаги е национален и регионален секретариат на Съвета за сътрудничество по водоснабдяване и канализация, тя служи като инициираща и изпълнителна организация за Кампанията WASH, както в България, така и в Централна и Източна Европа, кавказките републики и Централна Азия.

Кампанията е основно средство за поставяне водата и добрите санитарно-хигиенни условия в центъра на политическата програма. Първите стъпки на Кампанията WASH я превърнаха в един от основните фокуси на Световния форум за Земята в Йоханесбург 2002. Земя завинаги организира щанд във Водния купол в Йоханесбург за училищните тоалетни и участието на младежта.

В България, Земя завинаги в сътрудничество с Българския Младежки Червен кръст направиха първите стъпки на кампанията с участието на 69 училища от 31 селища в 14 административни области на България.

По-нататък кампанията еволюира и обхвана експерти от различни министерства, ВиК дружества, местни власти, учители, НПО и медии на местно и национално ниво. ...пълна информация


 

10 Ресурсен център за вода, канализация и хигиена
(2003 – продължава)

 
  допълнителна информация
ppp | ppp2 | ppp3

Земя завинаги заедно с IRC – Нидерландия, и в партньорство с Община Стара Загора и Тракийски университет, започна инициатива за създаване на ресурсен център за вода, канализация и хигиена. Целта е да се предоставя информация и познание за нуждите на различни заинтересовани групи с акцент върху академичните среди, учениците, учителите и гражданите.

От 2004, организацията поддържа документален център с богата библиотека, като основа за по-нататъшно разгръщане работата на центъра. ...пълна информация

< нови 1 2 3 4 5 стари >
© 2006 Земя Завинаги www.earthforever.org
 
< нови 1 2 3 4 5 стари >