english
бюлетин
галерия
мероприятия
новости
 
  20 Оценка на равноправния достъп до вода и санитария в България (ноември 2017 - продължава)  
  допълнителна информация

Ситуационен анализ
Втора работна среща
Дневен ред на начална среща Презентации от начална среща Социално поносима цена на водата | Оценъчна карта за равноправен достъп | Прес-съобщениеПризнаването на достъпа до вода и санитария за човешко право през 2010 г., потвърди задължението на правителствата да осигурят достъп до питейна вода и санитарни услуги, които да са налични, физически достъпни, високо качествени и безопасни, приемливи от гледна точка на гарантиране на човешкото достойнство и уединение, както и финансово достъпни за всички без дискриминация.
За пан-Европейския регион, Протоколът за вода и здраве, администриран от UNECE - WHO/Europe представлява стабилна рамка за прилагане на практика на човешкото право за вода и санитария и за постигането на Целите за устойчиво развитие. Протоколът изисква от държавите-членки да осигурят достъп до вода и санитария за всеки и с особена загриженост да промоцират равноправния достъп до вода и санитария „за всеки човек от населението, особено хората с увреждания или в социална изолация“. През юни 1999 г., България подписа Протокол за вода и здраве на UNECE -WHO/Europe, но все още не го е ратифицирала....пълна информация

19 Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария
  допълнителна информация

Книга устойчива санитария | Дневен ред | Увод | Вода и човешки права | Протокол вода и здраве | Стратегия Сърнево | Устойчиво водоснабдяване и санитария | Посещение на обект | Сектор вода и санитария | Анализ на питайните води | Брошура Ягода | Брошура Сърнево | Брошура Дълбоки
Бюлетин 11
| Бюлетин 10
Бюлетин 9 | Бюлетин 8
Бюлетин 7 | Бюлетин 6
Бюлетин 5 | Бюлетин 4
Бюлетин 3 | Откриване Пресконференция | Бюлетин 2 Бюлетин | Мотивиране на доброволци | Презентация Презентация | Презентация Презентация | Качество на водата Тестови резултати

С влизането си в ЕС, България пое задължението да изпълнява европейското законодателство, вкл. в областта на водоснабдяването и санитарията. Това се отнася и за постигане изискванията на това законодателство в селата, където ресурсите са малки, и недостатъчни, а изоставането е огромно. Така населението в селата е поставено в неравностойно положение и изискванията на законодателството на ЕС не са изпълнени. Тази теза беше в основата на нашето предложение за финансиране.
При изпълнението на Директивата на ЕС за градските отпадъчни води, България пое задължението да осигури пречистване на отпадъчните води на всички селища над 2000 еквивалент жители, а също и на по-малките селища, които вече имат изградена дори и частична канализация. ....пълна информация18 Жените за безопасна санитария и чиста вода в Европа и Централна Азия (хотел „Зорница”, Казанлък, 6-8.07.2010)
  допълнителна информация
Дневен ред | Регистрация Препоръки


Конференцията се организира от „Партньорство на жените за вода” – Нидерландия, и фондация „Земя завинаги” – България, член на Партньорството.
Безопасната санитария и чистата питейна вода са едно от най-важните Цели за развитие на хилядолетието. „Партньорство на жените за вода” – Нидерландия (ПЖВ), е основна международна организация работеща за постигането на тази цел. Чрез нашата динамична мрежа и работните ни конференции, ние подкрепяме неправителствени организации и граждански групи ръководени от жени да разработват и да осъществяват успешно граждански и чувствителни към джендърните проблеми проекти за подобряване на санитарията, хигиената и качеството на питейната вода в бедните селски общности. ....пълна информация

17 Да защитим правото си на адекватна санитария и чиста вода (20-22 март 2010)
  допълнителна информация
Опашка в България | Бедж флайер1 | флайър2 | флайър3 флайър4 | флайър5 | Плакат Плакат2 | Стикер1 | Стикер2 Списък | Снимки

В Стара Загора се състоя опашка за тоалетна за световен рекорд за Гинес - една от опашките, които ще бъдат организирани в 71 страни в периода 20-22 март 2010 в навечерието на Деня на водата (22 март). 81 старозагроци застанаха на опашката, за да изразят солирадност и подкрепа към хората с увреждания и специфични нужди, които нямат достъп до обществените тоалетни в България. В световен мащаб опашката се инициира от "Съвета за сътрудничество по водоснабдяване и санитария", "Да спрем водната бедност" и "Мрежа да десйствие за сладките води". В България кампанията се организира от фондация "Земя завинаги" (национален представител на "Съвета за сътрудничество по водоснабдяване и санитария") с подкрепата на библиотека "Родина" - Стара Загора, Дом за хора с физически увреждания - Стара Загора, ГПЧЕ "Ромен Ролан" - Стара Загора, Асоциация "Зрение" - България. Прилагам някои снимки, които можете свободно да ползвате. ....пълна информация

  16 Обмяна на опит с Националния съюз на жените - Суринам (август 2009)  
  допълнителна информация
# | #

Това пътуване за обмяна на опит стана възможно благодарение на финансова подкрепа по механизма за подпомагане на членовете, предоставена от партньорство „Жените за водата”.

Експерти на фондация „Земя завинаги” посетиха Република Суринам в периода 9-22.08.2009, за да споделят опит за изграждането, безопасното ползване и поддръжка на тоалетни с разделяне на урината. Националният съюз на жените на Суринам е пионер във въвеждането на тази технология в страната. Усилията ни се фокусираха върху няколко села на маруни във вътрешността на страната, както и две индиански села в североизточен Суринам. Работата в страната завърши с редица презентации и срещи в министерства и институции в столицата – Парамарибо. ....пълна информация

15 Изграждане на капацитет (2009)  
  допълнителна информация
Устойчива санитария | Компост

Благодарение на механизма за предоставяне подкрепа на членовете на партньорството „Жените за водата”, „Земя завинаги” имаше възможност да предостави обучение по бизнес планиране и маркетинг на ключови жени-експерти, с които работи.

Имахме щастието наш преподавател да бъде опитният и всеотдаен обучител от Търговско-промишлената палата в Стара Загора – г-н Димитър Атанасов.

Учебната програма включваше, наред с други дейности, обучение по следните теми: ...пълна информация

  14 Екосан в България - Семинар (12-14.04.2007, София)
  допълнителна информация

Diana Iskreva | Elizabeth von MunchEmma Anakhasyan | Erkki Santala Финландски нормативни разпоредби | Juliya BerezhnaMargriet Samwel | Martina HammerPeter van Luttervelt | Thor-Axel Stenstrom | дневен ред | форма за участие

Екологична санитария: алтернатива за разумно управление на човешките отпадъци и отпадъчните води

Семинарът е интегрална част от дългосрочните усилия на Жените в Европа за общо бъдеще – Нидерландия, WASTE – Нидерландия, и Земя завинаги – България, да информират българската общественост и институции за екологичните санитарни системи като алтернатива за управление на отпадъчните води и човешките отпадъци в селата и малките градове в България.

Необходимостта от развитие на местен капацитет се базира на потребността от по-добри и по-безопасни за здравето и околната среда санитарни условия, както и на задължението на България да изпълни изискванията на Рамковата директива за водите на Европейския съюз. За успешното въвеждане на нови концепции и евентуално изграждането им в повече райони на страната, е необходимо да започне дребно производство на санитарни системи, вкл. разделящи урината тоалетни чинии без водно промиване.

Семинарът ще изиграе роля за иницииране на ЕкоСан форум на заинтересовани от различни области, който ще продължи да търси потенциални възможности за развитие на ЕкоСан в България., както и платформа за идентифициране на подкрепа на национално нови за нови ЕкоСан проекти....пълна информация


1 2 3 4 5 стари >
© 2006 Земя Завинаги www.earthforever.org
 
1 2 3 4 5 стари >