МИСИЯ ПАРТНЬОРСТВА ПРОЕКТИ
English
Проекти
Чиста вода и санитария
Осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване на водоснабдяването и канализацията за всички