english
бюлетин
галерия
мероприятия
новости
 
 

Алианс за устойчива санитария SuSanA

 

Партньорството Жените за водата с световен стратегически алианс на местни, национални и международни женски организации и мрежи, които работят за устойчиво развитие, вода, бедност, джендър и взаимовръзката между тях. Партньорството „Жените за водата” в момента се състои от женски организации и мрежи, чиито имат клонове в почти 100 страни в Африка, Азия, Латинска Америка и Карибския басейн, Източна Европа и Централна Азия, Западна Европа. Партньорството „Жените за водата” фокусира своите усилия за запъване на пропуските между международните принципни споразумения за устойчиво развитие и ежедневните практики и предоставяните услуги в областта на управлението на водите и санитарията.


 
  избрано

Екосан форум - Умерен климат
-----------------------------------------
WASH централна и източна Европа, западна и централна Азия
-----------------------------------------
Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария

Арменски жени за здраве и здравословна околна среда, Армения

Български младежки червен кръст

Глобално партньорство за вода

Датски лесо ландшафтен изследователски институт, Дания

Институт за екологична модернизация

Международен секретариат по водите, Канада

IRC, Нидерландия

Екология на човека, Брюкселски свободен университет, Белгия

Мама – 86, Украйна

Кметство Бъдеще

Кметство Хрищени

Кметство Кирилово

Кметство Ракитница

Кметство Старозагорски бани

 

Кметство Сулица

Municipality, Stara Zagora

Полиция, Стара Загора

РИОСВ, Стара Загора

ГПЧЕ Ромен Ролан, Стара Загора

ОУ 3, Стара Загора

ОУ 9, Стара Загора

Европейска водна солидарност, Франция

WASTE, Нидерландия

Съвет за сътрудничество по водоснабдяване и канализация

Жените в Европа за общо бъдеще, Нидерландия

Младежки общински съвет, Стара Загора


нагоре
© 2006 Земя Завинаги www.earthforever.org