МИСИЯ ПАРТНЬОРСТВА ПРОЕКТИ
English
Проекти

проект

По-чисти реки - по-чисти морета CRoCuS

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА 27 окт 2020

Доклад за Първата международна среща

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ 11 сеп 2020

Доклад за обучението на учители

Медийна публикация за обучението на учители

Дневен ред на обучението

Информация за медиите от обучението на учители

СРЕЩА ЗА СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТА 31 авг 2020

Доклад за срещата за стартиране на проекта

Презентация на проекта

Презентация за партньорството с Община Мъглиж

Медийна публикация за стартирането на проекта

Съобщение към медиите за стартирането на проекта

Дневен ред на събитието за стартиране на проекта

Как ще бъде полезен проектът на Община Мъглиж

ПРЕС СЪОБЩЕНИЯ И МЕДИЙНИ ОТГОВОРИ

Прес съобщение Земя Завинаги

Публикация от БТА

Статия от stz24.com

Изхвърлянето на пластмасови отпадъци и незаконното заустване на непречистени отпадъчни води от бита и животновъдството в речните легла са голям проблем за страните от Черноморския басейн.
Новият проект „По-чисти реки – по-чисти морета (CRoCuS)“ си поставя за цел да обедини усилията на четири неправителствени организации и една община от различни страни на Черноморския басейн: България, Молдова, Румъния и Украйна, които ще работят заедно за създаването и утвърждаването на иновативни методи за бърза оценка на замърсяването в речното легло и потенциала за рециклиране на отпадъци, ще промотират практики за устойчиво управление на отпадъците, ще споделят добри практики и допуснати грешки и ще разпространяват информация за намаляване на биоразградимите отпадъци и рециклиране и минимизиране на пластмасовите отпадъци. Замърсяването на реките и моретата са сред най-застрашаващите екосистемите проблеми, а също човешкото здраве и икономическото добруване.

Ще се осъществят широка кампания за информиране на обществеността, изграждане на капацитет на местните институции и мобилизиране на общностите за намаляване замърсяването и опазване на речните легла. Партньорите ще се обединят познания и опит за реализиране на координирани действия: ще се разработи мобилно приложение за идентифициране на незаконни сметища, ще се обучат учители и ученици, ще се организират семинари и демонстрации за изработване на системи за децентрализирано пречистване на отпадъчни води, компостери, мулчиране; ще се организират кампании за почистване от пластмасови отпадъци по бреговете на Прут, Днепър и Тунджа; планирани са демонстрации и инсталиране на устройства и прилагане на методи за рециклиране и използване отново на пластмасови отпадъци, прес конференции, промоция в социалните медии, традиционните и електронни медии; демонстрационни дни в 7 общности разположени в непосредствена близост до Тунджа, Прут и Днепър; разработване на обучителни материали и публикации.

Фондация „Земя завинаги“е водеща организация на международния проект с бюджет от 952 хил.лв., предоставени от програма Черноморски басейн 2014-2020 на ЕС, и отговорна за реализирането на дейностите по проекта в България – община Мъглиж, селата Ягода и Юлиево, където „Земя завинаги“ ще работи в тясно партньорство с кметствата, училищата, читалищата и общностите.

Проектът в Молдова

На долното видео е организираната пресконференция и откриване на проект от WiSDOM и ECOTOX на 6-ти август.

-

-

-

This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Earth Forever Foundation and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Последно обновяване на 27 ноември 2020