english
бюлетин
галерия
мероприятия
новости
 
 

18 Жените за безопасна санитария и чиста вода в Европа и Централна Азия (хотел „Зорница”, Казанлък, 6-8.07.2010)

Конференцията се организира от „Партньорство на жените за вода” – Нидерландия, и фондация „Земя завинаги” – България, член на Партньорството.

Безопасната санитария и чистата питейна вода са едно от най-важните Цели за развитие на хилядолетието. „Партньорство на жените за вода” – Нидерландия (ПЖВ), е основна международна организация работеща за постигането на тази цел. Чрез нашата динамична мрежа и работните ни конференции, ние подкрепяме неправителствени организации и граждански групи ръководени от жени да разработват и да осъществяват успешно граждански и чувствителни към джендърните проблеми проекти за подобряване на санитарията, хигиената и качеството на питейната вода в бедните селски общности.

Участващите организации членове и симпатизанти на ПЖВ са от Румъния, Армения, Молдова, Украйна, Киргизстан, Узбекистан, Турция, Нидерландия, Франция, Германия и България, а наблюдатели ще има от Зимбабве. Поканени са широк спектър от заинтересовани от развитието на сектора организации и институции от България представляващи отговорните министерства, регионални агенции, местни власти, медии, бизнес и младежи. Ние поканихме и редица международни донорски програми, СЗО, UNECE, Световна банка, посолства и международни неправителствени организации от региона.

Концепцията за регионални работни конференции доказа, че е много ефективна и успешна. На работните конференции на ПЖВ се представят инициативи на неправителствени организации, между които и на организации-членове на ПЖВ, които се разработват до проекто-предложения. Поканват се подходящи заинтересовани страни, за да участват съвместно в разработката и съответно в осъществяването на проектите. Обменят се знания и практики за подходящи технологии, микро финансиране и мащабно прилагане на успешните инициативи. Повече информация може да се намери на www.womenforwater.org.

Регионалната работна конференция в България се ръководи от две широки цели:

  • Дискутиране на конкретни идеи и предложения за проекти, които са насочени към решаване на проблеми със санитарията и питейните води в бедни селски общности, като се прилага джендърен подход. Взема се предвид също възможност за мащабно прилагане на пилотни проекти. Очакваният резултат е да се финализират 5 предложения за проекти.
  • Тъй като проблемите на санитарията са тясно свързани със здравето, ние поставяме също акцент върху статуса и участието на гражданите в изпълнението на Протокола „Вода и здраве” на Конвенцията за трансграничните води на ООН. Очаква се изработването на становище на НСО за есенната среща по Протокола в Румъния.

Специфичните цели на работната конференция са:

  • Да се предложи платформа на гражданските женски организации за работа с вземащите решение, централната и местната власт, академичните среди, бизнеса и партньорите за развитие, за да се подкрепят подходите за развитие основани на подходи за отчитане истинските нужди на хората по места.
  • Да предложи възможност на вземащите решения и професионалистите в сектор санитария и вода да отговорят на тревогите на маргинализирани общности относно достъпа до санитария и чиста вода, както и да се постави началото на мрежи за бъдеща съвместна работа.
  • Да се подготвят съвместни сериозни партньорски проекто-предложения и да се депозират пред финансиращи институции, както и да се обменят знания и опит с други граждански групи и експерти.
  • Да послужи като платформа за мобилизиране на активни НСО в изпълнение на Протокола „Вода и здраве” на Конвенцията за трансграничните води на ООН.
Регионалната работна конференция се базира на реални ситуации от Европа и Централна Азия. Предложените случаи са резултат от задълбочен анализ на реални проблеми на селските общности, особено проблемите на жените и момичетата, свързани с проблеми на достъпа до безопасна санитария и чиста питейна вода.

Конференцията е подкрепена от "Съвета за сътрудничество по водоснабдяваен и санитария" - Женева, и Протокол "Вода и здраве" на Конвенцията на ООН за Трансграничните води.

 
  допълнителна информация
Дневен ред | Регистрация Препоръки


  избрано

Екосан форум - Умерен климат
-----------------------------------------
WASH централна и източна Европа, западна и централна Азия
-----------------------------------------
Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария

назад към проекти
© 2006 Земя Завинаги www.earthforever.org
 
назад към проекти