МИСИЯ ПАРТНЬОРСТВА ПРОЕКТИ
English
Проекти

проект

Жените за безопасна санитария и чиста вода в Европа
и Централна Азия

Конференцията се организира от „Партньорство на жените за вода” – Нидерландия, и фондация „Земя завинаги” – България, член на Партньорството.

Безопасната санитария и чистата питейна вода са едно от най-важните Цели за развитие на хилядолетието. „Партньорство на жените за вода” – Нидерландия (ПЖВ), е основна международна организация работеща за постигането на тази цел. Чрез нашата динамична мрежа и работните ни конференции, ние подкрепяме неправителствени организации и граждански групи ръководени от жени да разработват и да осъществяват успешно граждански и чувствителни към джендърните проблеми проекти за подобряване на санитарията, хигиената и качеството на питейната вода в бедните селски общности.

Участващите организации членове и симпатизанти на ПЖВ са от Румъния, Армения, Молдова, Украйна, Киргизстан, Узбекистан, Турция, Нидерландия, Франция, Германия и България, а наблюдатели ще има от Зимбабве. Поканени са широк спектър от заинтересовани от развитието на сектора организации и институции от България представляващи отговорните министерства, регионални агенции, местни власти, медии, бизнес и младежи. Ние поканихме и редица международни донорски програми, СЗО, UNECE, Световна банка, посолства и международни неправителствени организации от региона.Концепцията за регионални работни конференции доказа, че е много ефективна и успешна. На работните конференции на ПЖВ се представят инициативи на неправителствени организации, между които и на организации-членове на ПЖВ, които се разработват до проекто-предложения. Поканват се подходящи заинтересовани страни, за да участват съвместно в разработката и съответно в осъществяването на проектите. Обменят се знания и практики за подходящи технологии, микро финансиране и мащабно прилагане на успешните инициативи. Повече информация може да се намери на www.womenforwater.org.

Регионалната работна конференция в България се ръководи от две широки цели:


Специфичните цели на работната конференция са:

Регионалната работна конференция се базира на реални ситуации от Европа и Централна Азия. Предложените случаи са резултат от задълбочен анализ на реални проблеми на селските общности, особено проблемите на жените и момичетата, свързани с проблеми на достъпа до безопасна санитария и чиста питейна вода.


Конференцията е подкрепена от "Съвета за сътрудничество по водоснабдяваен и санитария" - Женева, и Протокол "Вода и здраве" на Конвенцията на ООН за Трансграничните води.