МИСИЯ ПАРТНЬОРСТВА ПРОЕКТИ
English
Проекти

проект

Обмяна на опит с Националния съюз на жените - Суринам

Това пътуване за обмяна на опит стана възможно благодарение на финансова подкрепа по механизма за подпомагане на членовете, предоставена от партньорство „Жените за водата”.

Експерти на фондация „Земя завинаги” посетиха Република Суринам в периода 9-22.08.2009, за да споделят опит за изграждането, безопасното ползване и поддръжка на тоалетни с разделяне на урината. Националният съюз на жените на Суринам е пионер във въвеждането на тази технология в страната. Усилията ни се фокусираха върху няколко села на маруни във вътрешността на страната, както и две индиански села в североизточен Суринам. Работата в страната завърши с редица презентации и срещи в министерства и институции в столицата – Парамарибо.

Във вътрешността наблюдавахме работата по мащабен проект за изграждане на тоалетни с разделяне на урината за домакинствата. Под ръководството на капитан Алберт – традиционен марунски вожд, домакинствата в няколко села бяха започнали санитарна революция с въвеждането на хигиенични, компактни и модерни тоалетни с разделяне на урината. Роден лидер, капитан Алберт умело въвежда новата технология като дава пример със собственото си домакинство, където на няколко крачки от фамилната тоалетна с казанче, успешно функционираше и тоалетна с разделно събиране на урината. Експертите на „Земя завинаги” посетиха всяко от семействата, които изграждаха тоалетна с разделяне на урината; срещаха се със семействата; даваха препоръки за подобряване на строителството; споделяха опит за безопасното използване и поддръжка, за безопасното третиране на отпадъците и използване отново на хранителните вещества.Националният съвет на жените – Суринам, беше стартирал екосан проект и в две пилотни индиански села. През август 2009, етапът на проучване и планиране беше приключил и започна работата по изграждането на пилотните тоалетни – една от тях в домакинството на местния баша, който искаше с това да даде положителен пример на хората от своята общност. Ние споделихме опита си и с тези хора. Много от домакинствата там имат тоалетна с промиване с вода, но за съжаление отпадъчните води отиват в попивни ями в бездънните пясъци в този район и замърсяват подпочвените води, които се използват за водоснабдяване.Работата ни през втората половина от нашата визита беше съсредоточена в Парамарибо, където направихме презентации пред редица високопоставени държавни служители, между които министърът на здравеопазването, постоянни секретари на министерства, директори на институции. Направихме презентации и пред експерти, донорски организации, представители на НСО като ги запознахме с принципите на екосан и опита на „Земя завинаги” в България при въвеждането на устойчива санитария.