english
бюлетин
галерия
мероприятия
новости
 
 

15 Изграждане на капацитет (2009)

Благодарение на механизма за предоставяне подкрепа на членовете на партньорството „Жените за водата”, „Земя завинаги” имаше възможност да предостави обучение по бизнес планиране и маркетинг на ключови жени-експерти, с които работи.

Имахме щастието наш преподавател да бъде опитният и всеотдаен обучител от Търговско-промишлената палата в Стара Загора – г-н Димитър Атанасов.

Учебната програма включваше, наред с други дейности, обучение по следните теми:

  • Бизнес план: дефиниция, значимост; защо се нуждаем от него, изработване на бизнес план и осъществяването му;
  • Анализ на средата и предлагане на решение;
  • Обучаване на персонала и инвестиране в обучение;
  • Маркетингова стратегия и маркетингови механизми;
  • Работа с данни за финансови резултати и разчети;
  • Механизми за управление и контрол;
  • Умение за изработване на бизнес план.

Обучението даде възможност на „Земя завинаги” да обсъди и изработи бизнес план и маркетингова стратегия за успешно широко въвеждане на устойчиви санитарни системи в българското село. 8 жени – водещи експерти на „Земя завинаги” получиха познания за икономически и маркетингов анализ, започнаха да разбират по-добре процеса на бизнес планиране и маркетинг, което им дава възможност да станат по-добри специалисти, но също и да планират по-добре собствените си проекти.

Скъпи гости на една от обучителните сесии бяха г-н Хидеаки Ода – член на консултативният комитет по санитария на Генералния секретар на ООН, и неговата съпруга. Г-н Ода изрази възхищението си от професионализма и посветеността на „Земя завинаги” в усилията и за подобряване на санитарно-хигиенните условия, особено в селата.

Този грант ни даде възможност да създадем и два рекламни видео материала (с високо техническо качество), които да използваме за телевизионен маркетинг на устойчива санитария за българското село.

 


 
  допълнителна информация
Устойчива санитария | Компост
  избрано

Екосан форум - Умерен климат
-----------------------------------------
WASH централна и източна Европа, западна и централна Азия
-----------------------------------------
Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария

назад към проекти
© 2006 Земя Завинаги www.earthforever.org
 
назад към проекти