МИСИЯ ПАРТНЬОРСТВА ПРОЕКТИ
English
Проекти

проект

Екологична санитария: алтернатива за разумно управление на човешките отпадъци и отпадъчните води

С подкрепата на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите, България

Обхват и цели

Семинарът е интегрална част от дългосрочните усилия на Жените в Европа за общо бъдеще – Нидерландия, WASTE – Нидерландия, и Земя завинаги – България, да информират българската общественост и институции за екологичните санитарни системи като алтернатива за управление на отпадъчните води и човешките отпадъци в селата и малките градове в България.

Необходимостта от развитие на местен капацитет се базира на потребността от по-добри и по-безопасни за здравето и околната среда санитарни условия, както и на задължението на България да изпълни изискванията на Рамковата директива за водите на Европейския съюз. За успешното въвеждане на нови концепции и евентуално изграждането им в повече райони на страната, е необходимо да започне дребно производство на санитарни системи, вкл. разделящи урината тоалетни чинии без водно промиване.

Целта на семинара е да се представи концепцията за екологичните санитарни системи като алтернативна за решаване на съществуващите санитарни проблеми и да се представи съществуващият национален и международен опит пред правителствени експерти, представители на регионални агенции, местни власти, учени, бизнесмени, неправителствени организации занимаващи се в областта на околната среда, здравеопазването, земеделието, водоснабдяването и канализацията, както и представители на финансови институции.

Световно известни изследователи и експерти потвърдиха участието със свои презентации, за да представят своите концепции и проекти за развитие на местен капацитет за екологични технологии за децентрализирано управление на отпадъчните води и човешките отпадъци. Темите, които ще бъдат представени са разнообразни – от екологичните санитарни системи като концепция и европейското законодателство за санитарните системи, до потенциални възможности за бизнес.

Семинарът ще изиграе роля за иницииране на ЕкоСан форум на заинтересовани от различни области, който ще продължи да търси потенциални възможности за развитие на ЕкоСан в България., както и платформа за идентифициране на подкрепа на национално нови за нови ЕкоСан проекти.