english
бюлетин
галерия
мероприятия
новости
 
 

13 Това не е лукс, то е човешко право (2005-2006)

Проектът стана възможен благодарение на финансовата подкрепа на Демократичната комисия на Американското посолство, София.

Проектът е адресиран към намиране решение на един горещ въпрос за българските училища: лошо поддържаните и нефункционални училищни тоалетни.

Проектът има за цел да информира учениците за тяхното човешко право за безопасни за здравето училищни тоалетни и достъпът до удобства за миене на ръцете, гарантирани от българското законодателство. Това ще се постигне чрез прилагане на гражданският модел на “учене чрез правене.”

Проектът ще работи с ученици от три училища в Стара Загора:

 • Езикова гимназия “Ромен Ролан”;
 • 9-то основно училище;
 • 3-то основно училище.

  По време на изпълнението му младите хора ще бъдат обучавани да действат като отговорни граждани. Проектът ще окуражава местните власти да предприемат необходимите действия.

  Учениците ще преминат ежеседмично обучение и ще се занимават с теми свързани с опазването и икономията на вода; здравето и водата; хигиената в училище; ще се обучават как да се държат като отговорни граждани; ще организират кампания за информиране на гражданите по проблемите на училищните тоалетни; ще лобират за мобилизиране на средства за малки санитарни проекти в техните училища като работят с местните власти, за да ги информират и мобилизират за прилагане на съществуващото законодателство по отношение на хигиената в училище и за здравословна училищна среда.

  Проектът цели информиране и мобилизиране на всички заинтересовани за необходимостта от прилагане на съществуващото законодателство, което гарантира правото на здравословна работна среда и безопасни тоалетни като работи с Училищните настоятелства, общинските съветници, експерти и администратори.

  Предвижда се провеждане на широка дискусия по темата чрез общинска дискусионна кръгла маса, регионална конференция посветена на санитарно-хигиенните условия в училищата; практическа кампания “Мий си ръцете” и кампания за промяна по отношение на училищните тоалетни, за която ще се мобилизират допълнителни средства от местни източници конкретно за подобряване на училищните тоалетни в съответните училища.

 •  
    допълнителна информация

  Power Point Presentation
  миене на ръце | облекчаване нитрати | експедиция 1 | експедиция 2

    избрано

  Екосан форум - Умерен климат
  -----------------------------------------
  WASH централна и източна Европа, западна и централна Азия
  -----------------------------------------
  Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария

  назад към проекти
  © 2006 Земя Завинаги www.earthforever.org
   
  назад към проекти