english
бюлетин
галерия
мероприятия
новости
 
 

11 WASH – Водоснабдяване, канализация и хигиена
за всички !

Тъй като Земя завинаги е национален и регионален секретариат на Съвета за сътрудничество по водоснабдяване и канализация, тя служи като инициираща и изпълнителна организация за Кампанията WASH, както в България (национален координатор – г-жа Мариана Стоилова), така и в Централна и Източна Европа, кавказките републики и Централна Азия (регионален представител – г-жа Диана Искрева).

Програмният директор на Земя завинаги – г-н Джозеф Идиго, е член на Борда на Съвета за сътрудничество по водоснабдяване и канализация, Женева, глобален лидер на кампанията.

Кампанията е основно средство за поставяне водата и добрите санитарно-хигиенни условия в центъра на политическата програма. Първите стъпки на Кампанията WASH я превърнаха в един от основните фокуси на Световния форум за Земята в Йоханесбург 2002. Земя завинаги организира щанд във Водния купол в Йоханесбург за училищните тоалетни и участието на младежта.

В България, Земя завинаги в сътрудничество с Българския Младежки Червен кръст направиха първите стъпки на кампанията с участието на 69 училища от 31 селища в 14 административни области на България.

По-нататък кампанията еволюира и обхвана експерти от различни министерства, ВиК дружества, местни власти, учители, НПО и медии на местно и национално ниво.

Срещи на ключови партньори

Земя завинаги инициира и организира срещи на ключови партньори от Централна и Източна Европа и ОНД, специалисти по управление на околната среда, водоснабдяването и канализацията.

Първата среща беше организирана през лятото на 2002 в Стара Загора. Взеха участие представители на министерства, университети, международни организации, частни фирми, НПО, медии от България, Румъния, Литва; Армения, Киргизстан, Узбекистан; Казахстан, Украйна, Молдова, Русия, Швейцария, Великобритания, Япония. Целта на срещата беше да се подпомогне работата на национални координатори в региона, да се мобилизира подкрепата на ключови партньори представляващи национални и местни власти, институции, частни фирми и др.

По време на срещата се обсъждаше проблематика свързана с процесите по водоснабдяване и канализация в региона, приоритети в националните политики, планиране на съвместни инициативи за прилагане плана за действие от Игуасу, както и подготовката за участие и представяне на приоритетите на WASH пред министерската среща на министрите по околна среда и води, Киев, 2003, и третия Световен воден форум, Киото, 2003.

Участие в най-важните световни инициативи по водоснабдяване и канализация:

 • Световен форум за устойчиво развитие, Йоханесбург, 2002. Организацията единствена от българските НСО получи право да представи младежките си проекти свързани с водоснабдяване и канализация в Water Dome по време на Световния форум.
 • Семинар Фокус "Централна и Източна Европа”, Берн, 2002. Организацията води сесия по водоснабдяване и канализация “Вода за всички – на всякаква цена ли” на семинара, организиран от Външно министерство на Швейцария, департаменти DEZA и SECO. Целта е да се запознаят швейцарски политици, експерти, учени, граждани с проблемите на водоснабдяването и канализацията в региона.
 • Трети световен воден форум, Които, Япония, 2003. Организацията беше представена от изпълнителния си директор и програмен директор на Световния воден форум. Г-жа Диана Искрева направи презентация на семинар Управление и поддръжка и участва в експертен форум на семинара на Съвета за сътрудничество по водоснабдяване и канализация.
  Организацията представи експертно становище на Форум на мъдростта организиран в Къщата на гражданите.
 • CSD 12, ООН, Ню Йорк, 2004. Г-жа Диана Искрева получи покана да направи презентация пред високия форум на ООН за особеностите на сектора водоснабдяване и канализация в Централна и Източна Европа и Централна Азия.
 • Европейска министерска среща Околна среда – здраве, Будапеща, 2004. Земя завинаги участва с презентация, представяне на документален филм и изложба на паралелния НПО форум, както и с изложба на самата Министерска среща.
 • Глобален WASH, Дакар, 2004. Земя завинаги имаше трима представители на Форума. Г-жа Диана Искрева направи презентация за развитието на Ресурсния център.
 • Седмица на WASH. Земя завинаги е участвала винаги до сега с изложби и презентации. (Седмица на WASH, 2003; Седмица на WASH, 2004).

 •  
    допълнителна информация
  pdf | doc | powerpoint
    избрано

  Екосан форум - Умерен климат
  -----------------------------------------
  WASH централна и източна Европа, западна и централна Азия
  -----------------------------------------
  Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария

  назад към проекти
  © 2006 Земя Завинаги www.earthforever.org
   
  назад към проекти