МИСИЯ ПАРТНЬОРСТВА ПРОЕКТИ
English
Проекти

проект

WASH – Водоснабдяване, канализация и хигиена за всички !

Продукти

pdf

doc

powerpoint

Тъй като Земя завинаги е национален и регионален секретариат на Съвета за сътрудничество по водоснабдяване и канализация, тя служи като инициираща и изпълнителна организация за Кампанията WASH, както в България (национален координатор – г-жа Мариана Стоилова), така и в Централна и Източна Европа, кавказките републики и Централна Азия (регионален представител – г-жа Диана Искрева).

Програмният директор на Земя завинаги – г-н Джозеф Идиго, е член на Борда на Съвета за сътрудничество по водоснабдяване и канализация, Женева, глобален лидер на кампанията.

Кампанията е основно средство за поставяне водата и добрите санитарно-хигиенни условия в центъра на политическата програма. Първите стъпки на Кампанията WASH я превърнаха в един от основните фокуси на Световния форум за Земята в Йоханесбург 2002. Земя завинаги организира щанд във Водния купол в Йоханесбург за училищните тоалетни и участието на младежта.

В България, Земя завинаги в сътрудничество с Българския Младежки Червен кръст направиха първите стъпки на кампанията с участието на 69 училища от 31 селища в 14 административни области на България.

По-нататък кампанията еволюира и обхвана експерти от различни министерства, ВиК дружества, местни власти, учители, НПО и медии на местно и национално ниво.

Срещи на ключови партньори

Земя завинаги инициира и организира срещи на ключови партньори от Централна и Източна Европа и ОНД, специалисти по управление на околната среда, водоснабдяването и канализацията.

Първата среща беше организирана през лятото на 2002 в Стара Загора. Взеха участие представители на министерства, университети, международни организации, частни фирми, НПО, медии от България, Румъния, Литва; Армения, Киргизстан, Узбекистан; Казахстан, Украйна, Молдова, Русия, Швейцария, Великобритания, Япония. Целта на срещата беше да се подпомогне работата на национални координатори в региона, да се мобилизира подкрепата на ключови партньори представляващи национални и местни власти, институции, частни фирми и др.

По време на срещата се обсъждаше проблематика свързана с процесите по водоснабдяване и канализация в региона, приоритети в националните политики, планиране на съвместни инициативи за прилагане плана за действие от Игуасу, както и подготовката за участие и представяне на приоритетите на WASH пред министерската среща на министрите по околна среда и води, Киев, 2003, и третия Световен воден форум, Киото, 2003.

Участие в най-важните световни инициативи по водоснабдяване и канализация: