english
бюлетин
галерия
мероприятия
новости
 
 

10 Ресурсен център за вода, канализация и хигиена
(2003 – продължава)

Земя завинаги заедно с IRC – Нидерландия, и в партньорство с Община Стара Загора и Тракийски университет, започна инициатива за създаване на ресурсен център за вода, канализация и хигиена. Целта е да се предоставя информация и познание за нуждите на различни заинтересовани групи с акцент върху академичните среди, учениците, учителите и гражданите.

От 2004, организацията поддържа документален център с богата библиотека, като основа за по-нататъшно разгръщане работата на центъра.

Експерти на IRC и IHE, Делфт, Нидерландия проведоха обучение на ключови партньори през октомври 2003. А през април 2004, предствители на партньорите (г-жа Диана Искрева от Земя завинаги и доц. Веселина Гаджева, Заместник ректор на Тракийския университет) участваха в обучение за управление на ресурсни центрове в Керала, Индия.

 
  допълнителна информация
ppp | ppp2 | ppp3
  избрано

Екосан форум - Умерен климат
-----------------------------------------
WASH централна и източна Европа, западна и централна Азия
-----------------------------------------
Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария

назад към проекти
© 2006 Земя Завинаги www.earthforever.org
 
назад към проекти