МИСИЯ ПАРТНЬОРСТВА ПРОЕКТИ
English
Проекти

проект

Паркове в съседство, крайградски парк Аязмото, Стара Загора

Проектът бе осъществен благодарение на Петата рамкова програма на Европейския съюз.

Земя завинаги изпълни изследователски проект в партньорство с Датския институт за горски и ландшафтни изследвания и в тясно сътрудничество с катедра Екология на човека на Брюкселския университет (фламандски), Брюксел, Белгия.

Любимият на старозагорци парк Аязмото стана един от седемте европейски парка, където се проведе изследването: Подобряване качеството на живота и околната среда на европейските градове чрез активно социално планиране и дизайн на градските паркове. Другите паркове обект на изследването се намират в Белгия (два парка), Великобритания, Швеция, Италия, Финландия.

В рамките на проекта се направи изследване на състоянието на парковите ресурси в момента като в партньорство с катедра Ландшафтна екология на Лесотехнически университет, София и на университета във Флоренция, Италия се направи пълна инвентаризация на парковата растителност и парковата инфраструктура. За нуждите на това изследване беше адаптирана специално методика на университета във Флоренция и беше издадена на български език.

Проектът предложи на всички заинтересовани страни (паркова управа, общински експерти, граждани, НСО, с особено внимание към младите хора) платформа за участие при вземането на решения, дизайна и управлението на парк Аязмото.

Строго научните изследвания и позициите на експертите на Община Стара Загора станаха достояние на старозагорци чрез редица иновативни методи за диалог. От друга страна гражданите и младежите на града получиха възможност да споделят своята гледна точка и съображения.

На основата на всички споделени мнения от интервюта с граждани и експерти, специални дискусионни срещи на експерти, младежка кръгла маса, видео интервюта, записване на спомени и впечатления от преживени мигове на граждани и гости на града, ден на парка, детски есета и рисунки, изложба за граждани и др. беше допълнено чисто научното изследване и инвентаризация на видовете и инфраструктурата на парка и беше разработена и отпечатана Визия за управление и поддръжка на парк Аязмото. Тази Визия, напълно отразява мнението на различни групи граждани, а от друга страна е съобразена с най-новите позиции на учените и практическите възможности, както и със съществуващото законодателство на страната.