МИСИЯ ПАРТНЬОРСТВА ПРОЕКТИ
English
Проекти

проект

Ресурсен център за вода, канализация и хигиена

Земя завинаги заедно с IRC – Нидерландия, и в партньорство с Община Стара Загора и Тракийски университет, започна инициатива за създаване на ресурсен център за вода, канализация и хигиена. Целта е да се предоставя информация и познание за нуждите на различни заинтересовани групи с акцент върху академичните среди, учениците, учителите и гражданите.

От 2004, организацията поддържа документален център с богата библиотека, като основа за по-нататъшно разгръщане работата на центъра.

Експерти на IRC и IHE, Делфт, Нидерландия проведоха обучение на ключови партньори през октомври 2003. А през април 2004, предствители на партньорите (г-жа Диана Искрева от Земя завинаги и доц. Веселина Гаджева, Заместник ректор на Тракийския университет) участваха в обучение за управление на ресурсни центрове в Керала, Индия.