english
бюлетин
галерия
мероприятия
новости
 
 

08 Европейски младежки воден парламент, Младежта от страните в преход за вода и демокрация, Стара Загора, септември 2003

Европейският младежки воден парламент стана възможен благодарение на щедростта на швейцарското правителство, както и подкрепата на WSSCC, ISW и Община Стара Загора.

Европейският младежки воден парламент обедини усилията на млади хора, местни власти, училищни власти и неправителствени организации от Община Стара Загора, от една страна, както и усилията на редица партньори от развития свят и европейските страни в преход, от друга страна, за повишаване информираността на лидерите за изконната нужда от прилагане на демократични механизми при вземане на стратегически решения в сектор управление на водите и канализация. 14 младежки делегации (3 младежи, 1 възрастен) – 2 делегации от България и 12 делегации от страните в преход – Румъния, Македония, Босна и Херцеговина, Белгия, Хърватска, Гърция, Словакия, Молдова, Украйна, Армения, Киргизстан и Русия се срещнаха на Старозагорски минерални бани за Младежкия воден парламент и Воден празник от 1 до 7 септември 2003. Експерти от България, Франция, Канада, Еквадор и Нигерия се присъединиха, за да подпомагат работата на младежите.

Проектът стартира с моделно дистанционно обучение на млади лидери за прилагане на демократични механизми при вземане на решение при управлението на речните басейни. Бяха използвани методиките “учене чрез правене” и “учене чрез споделяне”, проведе се Проучване на моментното състояние на практиките за управление на водните басейни. Младежкото сътрудничество и комуникацията между връстниците от страните в преход и тези от Западна Европа се интензифицираха с помощта на съвременните информационни технологии и вълнуващи конкурси. Младите участници от Европа и от България се срещнаха за Младежки европейски воден парламент и Младежки воден празник, за да обменят знания и да планират свои бъдещи съвместни дейности.

Планираните резултати включваха информативни редовно поддържани WebSite и e-list на български, английски и френски; изготвяне, публикуване и тестване на практика на моделна обучителна програма; 2 брошури (на български, английски и френски), 3 плаката, 1 видео. Прес конференциите допринесоха допълнително за устойчивостта и прозрачността на резултатите.

Проектът направи реална крачка за повишаване информираността и за изграждане на активна гражданска позиция и участие на младежта, както и за подобряване сътрудничеството между младежките групи от страните в преход и от Западна Европа.

Непосредствен резултат от Парламента, беше формирането на представителна група от страните в преход за участие е Младежкия воден парламент в Швейцария, 2003 и стартирането на мрежата Youth WASH.

 
  допълнителна информация
pdf | doc | уебсайт
  избрано

Екосан форум - Умерен климат
-----------------------------------------
WASH централна и източна Европа, западна и централна Азия
-----------------------------------------
Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария

назад към проекти
© 2006 Земя Завинаги www.earthforever.org
 
назад към проекти