МИСИЯ ПАРТНЬОРСТВА ПРОЕКТИ
English
Проекти

проект

Младежки водни парламенти

Продукти

pdf

pdf2

doc

doc2

Първи европейски младежки воден парламент, Еспалион, 1999

През 1999 година четирима доброволци на фондация Земя завинаги – Ангел Гяуров, Мария Желева, Мира Христова и Рая Иванова получиха покани от Съвета на Европа да участват в първия Европейски младежки воден парламент във френския град Еспалион. Българската група беше предвождана от изпълнителния директор на Земя завинаги – г-жа Диана Искрева.

В Еспалион нашите участници, заедно с участнити от още 15 страни на Европа, Средиземноморието и Централна Азия заседаваха, дискутираха и обменяха опит, информация и знания по проблемите за водата. Резултатът от тяхната обща работа беше Декларацията от Еспалион.
Мария Желева от Земя завинаги бе избрана от младите участници за президент на Първия воден парламент, който се състоя в Еспалион на 17. 07.1999 година. По време на Парламента, младежите приеха Декларацията от Еспалион.

Тя съдържа четири главни точки. В първата, Водата и природата, е обяснено значението на водата за човека и природата. Във втората точка са засегнати проблемите за замърсяването на водата, пестенето и и мерките, които трябва да се предприемат, за да не бъде замърсявана и пропилявана. Третата точка ни напомня, че трябва да бъдем солидарни, защото има хора, живеещи в области с ограничени водни ресурси. Последната точка представя това, което всички участници в Европейския воден парламент обещаха да извършат в собствените си страни след закриването на Парламента в Еспалион.

Земя завинаги преведе и издаде декларацията на български и руски език.
Декларацията от Еспалион беше представена във Водната къща на гражданите на Втория Световен воден форум, състоял се в Хага, от Мария Желева, кмета на Еспалион – г-н Жилбер Кайрон и г-н Жан Бертуран от Съвета на Европа на 18.03.2000 година.

Декларацията от Еспалион беше депозирана от Мария Желева и Алекс Вайзерт (съ-президентите на първия воден парламент) пред парламентерната Асамблея на Съвета на Европа на 28.06.2000 година.Втори европейски младежки воден парламент, Барч, Унгария, 2001

През юли 2001, младежи-доброволци на Земя завинаги представиха България във Втория младежки воден парламент в Барч, Унгария. Парламентът бе посветен на въздействието на туризма върху състоянието и качеството на водите.

Младежите от 20 страни поставиха началото на инициативата Големия скок. С изкъпване във водите на река Сава, младежите се заклеха да организират всяка година на 14.07. в 14:00 часа Голям скок на граждани и младежи във водите на реката на техния град. Така хората ще започнат да се интересуват повече от качеството на водата в най-близката до тях река и ще правят всичко възможно да я опазват от замърсяване.

Екипът на Земя завинаги получи висока оценка на проекто-предложението си за местна инициатива и материална подкрепа за осъществяването и. В резултат на това организацията проведе общоградска кампания за почистване рислото и бреговете на река Бедечка край Стара Загора.

Световен младежки воден парламент, Квебек, 2002

Световният младежки воден парламент се проведе по инициатива на Международния секретариат по водите от 18 до 22 ноември 2002 г. в гр. Квебек, Канада. Парламентът беше едно от много важните събития през Годината на прясната вода 2003 и събра 80 младежи от 23 страни на възраст от 14 до 18 г. Той стана платформа за младите хора да споделят и осмислят проблеми на управлението на водите в собствените им страни и по света.

Световният младежки воден парламент беше част от подготовката за участие на младежта и децата за осмисляне и представяне на тяхната позиция за Световния форум за мъдрост за водата, който се проведе в Агората на гражданите по време на втория Световен воден форум, Киото, 2003.

Тази инициатива беше подкрепена от Министерството на околната среда на Квебек и даде началото на редица дейности свързани с участието на младото поколение в опазването и разумното използване на най-ценния общ ресурс на планетата – водата.

Основна цел на Парламента беше изготвянето и приемането на Закон за водите в рамките на структуриран демократичен дебат (презентации, дискусии, гласуване и др.). Законът за водите отразява мнението на младите във следните четири области:


Пети европейски младежки воден парламент, Швейцария, 2003

Петият младежки воден парламент “От извора до делтата” се проведе в Швейцария и събра 70 деца и младежи от басейните на Рона, Рейн, Дунав и По (от Швейцария, Италия, Франция, Германия, Нидерландия, Австрия, България, Босна и Херцеговина, Сърбия, Румъния) от 5 до 12 октомври 2003.

Българската делегация беше представена от млади доброволки на Земя завинаги, участнички в четвъртия Младежки воден парламент в Стара Загора, септември 2003. Г-ца Красина Колева, като съ-президент на Парламента в Стара Загора, официално представляваше връзката между двете събития.

След откриването и тържествената клетва, младежите се разделиха на групи по водни басейни в различни кантони и започнаха работа в съответствие с реалните проблеми на речните басейни, които представляват. Всяка басейнова комисия избра свой президент, който да представи нейния план за действие съгласно приоритетите на съответния речен басейн.

Всички участници се събраха отново в кантона Гризон, в гр. Самедан, за да споделят резултатите от работата в басейновите комисии и да вземат общо решение. Заключителната сесия на Парламента се състоя в гр. Коар на 11.10.2003.

Шести европейски младежки воден парламент, Делтата на Дунав, 2005

Шестият воден парламент се състоя през май 2005 в Делтата на Дунав. Делегацията на Земя завинаги се състоеше от младежи от Стара Загора – победители в конкурси за по-добро познаване и управление на водите. Ръководител на делегацията беше г-н Ангел Гяуров (Програмен мениджър на Земя завинаги и участник в редица младежки парламенти за вода).
Младежите се представиха отлично, а г-ца Светлозара Димитрова беше избрана за Говорител на Парламента.

Следваща стъпка беше участието на младежите-доброволци, наградени в конкурсите в дискусионен форум за Дунав през юни в Турну Мъгуреле, Румъния.

По-късно (октомври 2003), г-ца Мария Желева и г-жа Жанина Танева, доброволки на Земя завинаги, взеха участие в седмицата Европейска солидарност за вода в Страсбург.