МИСИЯ ПАРТНЬОРСТВА ПРОЕКТИ
English
Проекти

проект

Знай своя език и култура

Продукти

doc

doc2

Проектът беше осъществен благодарение подкрепата на фондация Отворено общество, Будапеща.

Изпълнен от Земя завинаги в сътрудничество с Демократичен съюз Рома

Проектът даде уникална възможност на млади хора от ромски произход от цяла България да получат познания за ромския език и своето културно наследство. По този начин младежите повишиха информираността си и получиха допълнителна мотивация да се гордеят със своята ромска култура.

Дейностите, осъществени по време на проекта, дадоха основание на младежите да повишат самооценката и самочувствието си като представители на ромския етнос в България. Те обменяха информация и бяха насърчавани от професионалисти и представители на академичните среди от ромски произход.

Проектът постигна целта си да окуражи участниците да споделят с други представители на техния етнос, а и на другите етноси в обществото стойностните особености на ромската култура.

32 младежи от ромски произход взеха участие е десет дневен лагер, за да научат повече за ромската култура презентирана от учени като фокусът беше поставен върху начинът на живот, културното развитие и исторически събития с особено значение за роската общност. Участниците, подкрепени от техните семейства, събраха и представиха редица легенди, митове, песни и други документи характеризиращи ромските традиции и начин на живот. Лагерът предостави форум за всички участници да обсъдят перспективите на ромската култура и техните виждания за съвременния начин на живот на ромите, както и предизвикателствата за ромската идентичност, а в същото време успешно интегриране в българското и европейското общество.

Повечето от събраните материали бяха отпечатани в брошура, която се разпространи сред ромската общност в България. Българите също показаха голям интерес към публикацията, особено политици и журналисти.

Беше изработено и представено 50-минутно документално видео.