english
бюлетин
галерия
мероприятия
новости
 
 

02 Общински младежки съвет за вода

Проектът стана възможен благодарение финансовата подкрепа на програмата Малки грантове на Демократичната комисия на Американското посолство, София.

Проектът стартира с идентифициране на участниците и стартиране на Общински младежки съвет за вода (ОМСВ) за структуриране на гражданска кампания за достъп до информация за питейните води. Направените проучвания доведоха до публикуването на две брошури.
През втората фаза на проекта, бяха изработени два видеоматериала касаещи управлението на питейните води и водоснабдяването на град Стара Загора. Информацията по проекта беше организирана в специален WebSite. Беше изработена чрез широка дискусия Стратегия за участие на младежта в управлението на околната среда и водите. По-късно стратегията беше преведена на английски, френски и немски и публикувана.
Стратегията за участие на младежта беше представена на сесия на Общинския съвет – Стара Загора от кмета на общината – д-р Евгений Желев, и председателя на Общинския съвет – проф. Божков.
Гражданите, медиите и институциите на Стара Загора бяха информирани постоянно за развитието на проекта. Проектът информира гражданите относно личната им отговорност като членове на общността за участие в процесите на вземане на решения.
Успешното изпълнение на проекта затвърди имиджа на Земя завинаги.

 
  допълнителна информация
doc
  избрано

Екосан форум - Умерен климат
-----------------------------------------
WASH централна и източна Европа, западна и централна Азия
-----------------------------------------
Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария

назад към проекти
© 2006 Земя Завинаги www.earthforever.org
 
назад към проекти