МИСИЯ ПАРТНЬОРСТВА ПРОЕКТИ
English
Проекти

проект

Общински младежки съвет за вода

Продукти

doc

Проектът стана възможен благодарение финансовата подкрепа на програмата Малки грантове на Демократичната комисия на Американското посолство, София.

Проектът стартира с идентифициране на участниците и стартиране на Общински младежки съвет за вода (ОМСВ) за структуриране на гражданска кампания за достъп до информация за питейните води. Направените проучвания доведоха до публикуването на две брошури.

През втората фаза на проекта, бяха изработени два видеоматериала касаещи управлението на питейните води и водоснабдяването на град Стара Загора. Информацията по проекта беше организирана в специален WebSite. Беше изработена чрез широка дискусия Стратегия за участие на младежта в управлението на околната среда и водите. По-късно стратегията беше преведена на английски, френски и немски и публикувана.

Стратегията за участие на младежта беше представена на сесия на Общинския съвет – Стара Загора от кмета на общината – д-р Евгений Желев, и председателя на Общинския съвет – проф. Божков.

Гражданите, медиите и институциите на Стара Загора бяха информирани постоянно за развитието на проекта. Проектът информира гражданите относно личната им отговорност като членове на общността за участие в процесите на вземане на решения.

Успешното изпълнение на проекта затвърди имиджа на Земя завинаги.