МИСИЯ ПАРТНЬОРСТВА ПРОЕКТИ
English
Проекти

проект

Кампания срещу изграждането на склад за особено токсични отпадъци

В усилията си да реши проблема с особено токсичните отпадъци произведени на територията на община Стара Загора, Общинската администрация предложи изграждане на съоръжение за временно складиране на тези отпадъци. Местоположение беше определено като бяха нарушени редица мерки за безопасност и законодателни актове. Фондация “Земя завинаги” посочи недостатъците и неточностите в данните на Доклада по ОВОС пред МОСВ; въвлече медиите за подкрепа усилията на гражданите за намиране на по-подходящо място за изграждане на съоръжението; изтъкна липсата на компетентност и незаинтересоваността на оторизираните по случая общински служители; подкрепи гражданите да защитят своята позиция пред вземащите решение власти.