english
бюлетин
галерия
мероприятия
 
 

Уважаеми Колеги, 

Както си спомняте, по време на заключителната сесия на EcoSanRes обучението в Украйна стигнахме до заключението, че ЕкоСан специалистите от нашата група имат нужда от ‘място за срещи’, където да могат да общуват и споделят.
Земя завинаги предоставя такова ‘място за срещи’ на своята уеб-страница. 
Чувствайте се у дома си и заповядайте да използвате форума, за да споделяте и дискутирате всякакви ЕкоСан теми, свързани с полевата ви работа или изследванията ви. 

Езиците на форума са английски, руски и български. 

Диана Искрева,
Земя завинаги, Изпълнителен Директор


  Google Groups
Британски учени докладват: "Промяна в световния океан ще охлади Европа"

Списаниe Nature отчита признаци на намаляване ефекта на смекчаване на климата на Западна Европа поради промяна на системата на топлообмен в северната част на Атлантическия океан, които пренасят топлина от тропиците към големите географски ширини са значително отслабнали през последните 50 години. Океанографските изследвания на океанските течения, включително топлото течение Гълфстрийм, съобщават, че по всяка вероятност то е отслабнало с 30% за последния половин век. Счита се, че разпада на системата от океански течения в Атлантическия океан е причина за суровите и екстремни промени на климата по време на ледниковата епоха продължила отпреди 110 000 до 23 000 години. Установено е намаляване както на солеността, така и на плътността на водата, което се отразява върху преноса на топлите води. Вероятната причина е по-голямото количество сладка вода, което постъпва в океана от реките, дъжда и топящия се лед, като се счита, че това е причинено от глобалното затопляне. Изследователите на моделите, обаче, се опасяват, че отслабването на океанските течения могат в крайна сметка да доведат до значително охлаждане на Северния Атлантик.


Въздейстие на глобалното затопляне върху въглеродния цикъл

На основата на “естествен експеримент”, екип от европейски учени, ръководен от Филип Сиес, направи оценка как обменът на въглерод в екосистемите реагира на глобалното затопляне: периодът на затопляне и засушаване, който засегна Европа през 2003 Nature, 437: 529-533, 2005).

Очаква се, бъдещото затопляне на климата да ускори растежа на растенията в екосистемите на умерените ширини и да увеличи седиментацията на въглерод, но въздействието му върху въглеродният цикъл на Земята остава неизяснено. Екипът на Сиес докладва измервания на флуктуацията на въглеродния диоксид в екосистемите, на абсорбираната от растенията радиация и земеделската реколта направени по време на топлинната вълна в Европа през 2003. В Европа беше отчетено безпрецедентно за последното столетие намаление от 30% на брутната продукция, което причини силна аномалия в потока на въглероден диоксид (0.5 Pg C yr-1) към атмосферата и неутрализира ефекта от седиментацията на въглерод в екосистемите за период от четири години. Отслабването на фотосинтезата и дишането ще увеличи количеството въглероден диоксид в атмосферата и ще подсили обратният ефект на въглеродния цикъл върху затоплянето на климата. Повтарящи се епизоди на екстремни температури може да превърне екосистемите на умерените ширини в източници на въглерод и да повлияе върху възможностите на европейските страни да спазят изискванията на Протокола от Киото.


Доклад в списание Science: Възрастта на ледниците удължена до 740 години

Въздухът, консервиран в ледниците, съдържа единствения достоверен директен запис за състава на атмосферата преди началото на научните измервания през XIII век. Две научни съобщения от броя на списание Science от 25.11.2005 представят данни за състава на атмосферата между отпреди 400 000 и 650 000 години, интервал, скоро след който глациалният цикъл превключва към поведение, което има и днес. Екипът на Сигенталер представя измервания на концентрацията на СО2 в атмосферата, най-значимия за парниковия ефект газ, и показва как неговата концентрация се променя много по-интензивно отколкото за периода на последните 400 000 години. Екипът на Спани представя паралелни изследвания за други два много важни газове, причиняващи парников ефект, CH4 и N2O.

нагоре
© 2006 Земя Завинаги www.earthforever.org