english
бюлетин
галерия
мероприятия
новости
 
  Вода и санитарно-хигиенни условия
 • Вода и санитарно-хигиенни условия в ЦИЕ и ОНД
 • Подобряване на санитарно-хигиенни условия в училищата
 • Качество на питейната вода и подобряване на санитарно-хигиенните условия в селата
 • ЕкоСан
 • ЕнвироСан

  Промоция на хигиената

  Управление на информация и знания

  Управление на зелени кътове в урбанизирани територии

  Управление на битовите отпадъци
 • Минимизиране и оползотворяване на отпадъците
 • Компостиране
 • Разделно събиране

  Цели за развитие на хилядолетието

  Участие на обществеността
 • Подкрепа на инициативи на масите
 • Въвличане на младежите и децата

  Диалог между всички заинтересовани страни

  Обучение

  Лобиране

  Кампании

 •  
    избрано

  Екосан форум - Умерен климат
  -----------------------------------------
  WASH централна и източна Европа, западна и централна Азия
  -----------------------------------------
  Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария

  нагоре
  © 2006 Земя Завинаги www.earthforever.org