english
бюлетин
мероприятия
новости
 
 
13 Това не е лукс, то е човешко право (2005-2006)
9005        
...пълна информация
12 Разработване на модел за устойчиво управление на водите и канализацията в селските райони на България (2005-2007)
9005        
...пълна информация
11 WASH – Водоснабдяване, добри санитарни условия и хигиена за всички (2002-продължава)
9005        
...пълна информация
10 Ресурсен център за вода, канализация и хигиена
(2003 – продължава)
9005        
...пълна информация
09 Паркове в съседство, крайградски парк Аязмото, Стара Загора (2001-2004)
9005        
...пълна информация
08 Европейски младежки воден парламент, Младежта от страните в преход за вода и демокрация, Стара Загора, септември 2003
9005        
...пълна информация
07 Младежки водни парламенти (1999-продължава)
9005         9017
        ...пълна информация
05 Зелени сърца, Стара Загора – ти си моят град (2001)
9005 ...пълна информация
02 Младежки общински воден съвет (2000-2001)
9005        
...пълна информация


 
  избрано

Екосан форум - Умерен климат
-----------------------------------------
WASH централна и източна Европа, западна и централна Азия
-----------------------------------------
Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария

нагоре
© 2006 Земя Завинаги www.earthforever.org