english
бюлетин
галерия
новости
 
 

След успешното си участие във втория (Хага, 2000) и третия Световен Воден форум (Киото, 2003), Земя завинаги се подготвя за участие в четвъртия Световен Воден Форум – Мексико, 2006.

Какво включва Форумът?

Представяне дейности по места и сесии
Един от основните компоненти на Форума е представянето и споделянето на богато разнообразие от опит и дейности, които са били осъществени на местно ниво в няколко региона на света, а сесиите са едно от най-важните средства, за да стане Форумът привлекателен, целенасочен и успешен. Ето защо организаторите се отнасят с голямо внимание към избора на сесии и тяхната подготовка.

Земя завинаги е съ-организатор и ще направи презетация по време на сесията “Екосан в училище и финансиране за вода и санитария”, заедно с партньори от Нидерландия, Украйна и Армения.

Подготвителни срещи
Семинари по места, регионални и тематични срещи
Семинарите по места дават възможност за диалог, споделяне на опит и изказване на опасения. Резултатите от тези семинари ще бъдат включени като принос към Форума и ще се дискутират. В регионалните срещи участват по-големи групи хора от различни страни и се дебатира по широк кръг от аспекти на управлението на водите на местно и регионално ниво. По време на тематичните срещи се дискутират някои от основните теми на Форума.

Продължавайки работата си от участието и презентацията във Форум – “Правото на вода” (Барселона, април 2004), през октомври 2005, Земя завинаги взе участие и направи презентация в тематичната среща “Правото на вода” (Страсбург).

Регионален процес
С цел да се подпомогне подготовката на Форума, светът е разделен на пет региона.

Регистрация
Регистрирайте се и участвайте в работата на четвъртия Световен Воден форум, вие трябва да се!

Повече информация за Световния Воден форум на:
http://www.worldwaterforum4.org.mx

Какво представлява четвъртия Световен Воден Форум

Световният Воден форум е инициатива на Световния съвет по водите, която си поставя за цел да повиши информираността по водните проблеми навсякъде по света. Форумът е най-важното събитие във водния сектор и цели да даде възможност за участие и диалог на всички заинтересовани страни. Така се гарантира по-добър стандарт за хората и по-отговорно поведение към водните проблеми в контекста на устойчивото развитие.
Световните водни форуми се градят върху знанието, опита и приноса на различни организации, работещи за глобалната политика за водата на принципите на сътрудничеството, партньорството и новаторството.

Водещи принципи

Световният Воден форум следва вече утвърдените принципи на откритост, участие на всички заинтересовани страни, които се градят на знанията, опита и приноса на глобалната водна общност. Сега е уместно да се въведат нови допълнителни водещи принципи, които трябва да станат основата за съвместните усилия на всички организации:

a) Форумът ще оцени с предимство местните знания и опит като ключов фактор за успеха.
b) Форумът ще направи конкретен и ориентиран към политиката принос, целящ да подкрепя местните дейности по целия свят.
c) Водните проблеми са комплексни и засягат много други проблеми и явления, на основата на което ще се установи диалог между секторите на политиката и заинтересованите страни.

Цели

Едни от основните цели на четвъртия Световен Воден форум са:
a) Да се окуражава активно участието на всички заинтересовани страни в подготовката и по време на самия Форум.
b) Да се вслушваме в мнението на хората по места, които се изправят срещу проблемите на управлението на водите.
c) Да се опитаме активно да премахнем бариерите затрудняващи дейностите по места.
d) В процеса на подготовка ще се използва регионална схема, за да се окуражи регионалният дебат, насочен към решаване на регионални проблеми.

 
< нови 2 1
© 2006 Земя Завинаги www.earthforever.org
 
< нови 2 1